когато Архитектурата вълнува...

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Предпроектни проучвания

Специализирано проучване преди започване на проекта. Целта му е...

Специализирано проучване преди започване на проекта. Целта му е анализиране доколко реализацията е оправдана, първоначална оценка на всички настоящи и потенциални фактори, засягащи Инвеститорския интерес, установяване на икономическата му рентабилност.

  • Да се реши подходящото местоположение на обекта съобразно условията за застрояване в действащите устройствени планове - ограничителни линии на застрояване. Какви са параметрите на застрояване: максимална височина на сградата, максимална плътност на застрояване, минимална площ за озеленяване, максимална РЗП и др.
  • Анализ на  инфраструктурата на и в близост до обекта: налични ли са ВиК, Електро, Газ мрежи или предстои да се проектират;
  • Инженерни проучвания: геоложки, хидрогеоложки, геотехнически и др.;
  • Проучвания за оптимална технология (за обекти, при които технологичното решение е определящо)
Проекта - Проектиране на обществени, промишлени и жилищни сгради

Да обсъдим Вашия архитектурен проект?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Офис Плевен   Офис София
  За нас

УСЛУГИ

Обществени сгради

Жилищни сгради

Промишлени сгради

Интериори

Градски дизайн

КОНТАКТИ

+359 887 387 163