когато Архитектурата вълнува...

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Производствено хале 3
PALFINGER

Ситуирано в промишлена зона на гр. Червен бряг

В екип с арх. Красимир Попов
Възложител:  „Палфингер Продукционтехник България " ЕООД    
Локация: Червен бряг
Статус : реализиран
Година: 2016

Ситуирано в промишлена зона на гр. Червен бряг – на територията на бившия комплекс Бета.  Основна част от технологичния цикъл на завода. Производствен и административно-битов корпус с обща  РЗП 11 000 кв.м.  Изпълнени с термоизолационни панели Metechno и алуминиева дограма на Еtem.

Проекта - Проектиране на обществени, промишлени и жилищни сгради

Да обсъдим Вашия архитектурен проект?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Офис Плевен   Офис София
  За нас

УСЛУГИ

Обществени сгради

Жилищни сгради

Промишлени сгради

Интериори

Градски дизайн

КОНТАКТИ

+359 887 387 163