когато Архитектурата вълнува...

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Фабрика и склад за градински мебели
ЙОБЕКС

Проект в промишлената зона на град Ловеч

В екип с арх. Красимир Попов
Възложител:  „ЙОБЕКС България" ООД    
Локация: Ловеч
Статус : проект
Година: 2013

 

Проекта - Проектиране на обществени, промишлени и жилищни сгради

Да обсъдим Вашия архитектурен проект?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Офис Плевен   Офис София
  За нас

УСЛУГИ

Обществени сгради

Жилищни сгради

Промишлени сгради

Интериори

Градски дизайн

КОНТАКТИ

+359 887 387 163