когато Архитектурата вълнува...

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Авторски надзор

Авторският надзор на строителния обект е предпоставка за правилното и точно изпълнение на проекта

Авторският надзор на строителния обект е предпоставка за правилното и точно изпълнение на проекта. Той съблюдава архитектурните, инженерните, технологичните и строителни норми и спомага за безпроблемното въвеждане на обекта в експлоатация. Контролът на строителството има за цел да доближи максимално реализацията до проектната идея, както и да спомогне за най-правилното решение при възникнали промени в проекта по време на строителството или непредвидени ситуации и технически трудности. 

Архитектурно студио „ПРОЕКТА” ЕООД  изпълнява тази услуга по всички проектни части до издаване Акт 15 на строителния обект.

Проекта - Проектиране на обществени, промишлени и жилищни сгради

Да обсъдим Вашия архитектурен проект?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Офис Плевен   Офис София
  За нас

УСЛУГИ

Обществени сгради

Жилищни сгради

Промишлени сгради

Интериори

Градски дизайн

КОНТАКТИ

+359 887 387 163