когато Архитектурата вълнува...

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Градски дизайн

Портфолио с разработки на площадни пространства и елементи на градската среда, благоустрояване и ландшафт. 3D фотореалистични визуализации, снимки на изпълнени обекти или в процес на строителство.
Проекта - Проектиране на обществени, промишлени и жилищни сгради

Да обсъдим Вашия архитектурен проект?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Офис Плевен   Офис София
  За нас

УСЛУГИ

Обществени сгради

Жилищни сгради

Промишлени сгради

Интериори

Градски дизайн

КОНТАКТИ

+359 887 387 163