когато Архитектурата вълнува...

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Търговски комплекс
ЦЕНТРАЛ МОЛ ПЛЕВЕН

Реконструция на съществуваща сграда на ОББ, разположена на централната пешеходна зона

В екип с арх. Красимир Попов 
Възложител:  „НИЯ ИНВЕСТ“ ООД
Локация: Плевен
Статус : реализиран
Година: 2009

Реконструция на съществуваща сграда на ОББ, разположена на централната пешеходна зона. Централен атриум с зенитно осветление – основен композиционен център, в който са решени ескалаторите и галериите пред търговските обекти. 
Знаково фасадно изпълнение на окачена фасада с цветни стъкла EKELT и обшивки от Etalbond. 6 тъговски нива с обща РЗП  11 000 кв.м.
 

Проекта - Проектиране на обществени, промишлени и жилищни сгради

Да обсъдим Вашия архитектурен проект?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Офис Плевен   Офис София
  За нас

УСЛУГИ

Обществени сгради

Жилищни сгради

Промишлени сгради

Интериори

Градски дизайн

КОНТАКТИ

+359 887 387 163