когато Архитектурата вълнува...

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ПРОЕКТАНТСКИ УСЛУГИ

Процесът по изграждането на една сграда започва от идеята и завършва с нейното построяване. Архитектът играе ръководна роля в този процес, съдействайки на Инвеститора да реализира успешно своето намерение. Основните етапи в този процес (не винаги ясно разделими) са :
Проекта - Проектиране на обществени, промишлени и жилищни сгради

Да обсъдим Вашия архитектурен проект?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Офис Плевен   Офис София
  За нас

УСЛУГИ

Обществени сгради

Жилищни сгради

Промишлени сгради

Интериори

Градски дизайн

КОНТАКТИ

+359 887 387 163