когато Архитектурата вълнува...

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Консултации

Клиентът се обръща към архитектурно студио с начална идея какво иска да изгради в даден имот. Ролята на Архитекта в този етап е...

БЕЗПЛАТНИ АРХИТЕКТУРНИ КОНСУЛТАЦИИ

Клиентът се обръща към архитектурно студио с начална идея какво иска да изгради в даден имот. Ролята на Архитекта в този етап е да развие тази идея, оформяйки я в ясна концепция - в Задание за проектиране, отчитащо всички желания и изисквания. Набелязване на основните насоки на действие: какви Изходни данни са необходими, обсъждане на принципни изисквания към проекта, определяне на приблизителен бюджет.

Консултацията може да касае както проектирането на нова сграда, така  и преустройство, промяна на предназначение и реконструкция на съществуваща сграда. Дори в ранен етап, преди закупуване на даден имот – анализирането му  на база параметрите на застрояване, изложението, терена и инфраструктурната обезпеченост е от съществено значение.
 

Проекта - Проектиране на обществени, промишлени и жилищни сгради

Да обсъдим Вашия архитектурен проект?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Офис Плевен   Офис София
  За нас

УСЛУГИ

Обществени сгради

Жилищни сгради

Промишлени сгради

Интериори

Градски дизайн

КОНТАКТИ

+359 887 387 163