когато Архитектурата вълнува...

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Бизнес-център
ПРЕСТИЖ

Стилен завършек от пространствената рамка на ул.”Кирил и Методий” и ул.”Патриарх Евтимий”

В екип с арх. Красимир Попов
Възложител:  „БИЛД ИНВЕСТ“ ООД
Локация: Плевен
Статус : реализиран
Година: 2006

Стилен завършек от пространствената рамка на ул.”Кирил и Методий” и ул.”Патриарх Евтимий”. Партерен търговски етаж и 5 офисни етажа, подземен паркинг. Обща РЗП  4 200 кв.м. Окачена фасада и метални обшивки Etem, фасадни мазилки Baumit, интериорни бои Oikos .
 

Проекта - Проектиране на обществени, промишлени и жилищни сгради

Да обсъдим Вашия архитектурен проект?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Офис Плевен   Офис София
  За нас

УСЛУГИ

Обществени сгради

Жилищни сгради

Промишлени сгради

Интериори

Градски дизайн

КОНТАКТИ

+359 887 387 163