когато Архитектурата вълнува...

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Ресторант
СПИДИ

Разположен на пешеходната зона в град Плевен

В екип с арх. Красимир Попов
Възложител:  „ТДП“ ЕООД
Локация: Плевен
Статус : реализиран
Година: 2001

Разположен на пешеходната зона в град Плевен

Проекта - Проектиране на обществени, промишлени и жилищни сгради

Да обсъдим Вашия архитектурен проект?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Офис Плевен   Офис София
  За нас

УСЛУГИ

Обществени сгради

Жилищни сгради

Промишлени сгради

Интериори

Градски дизайн

КОНТАКТИ

+359 887 387 163