когато Архитектурата вълнува...

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Шоурум-сервиз
АВТОСВЯТ и KARCHER

Ситуиран на ул. Цар Самуил в град Плевен

Възложител:  „Автосвят“ ООД
Локация: Плевен
Статус : в строителство
Година: 2022

Ситуиран на ул. Цар Самуил в град Плевен

Проекта - Проектиране на обществени, промишлени и жилищни сгради

Да обсъдим Вашия архитектурен проект?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Офис Плевен   Офис София
  За нас

УСЛУГИ

Обществени сгради

Жилищни сгради

Промишлени сгради

Интериори

Градски дизайн

КОНТАКТИ

+359 887 387 163