когато Архитектурата вълнува...

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Централен площад
ПЛЕВЕН

Реконструкция площад и централна пешеходна зона Плевен

В екип с ПРОКОНСУЛТ
Възложител:  Община Плевен
Локация: Плевен
Статус : реализиран
Година: 2015-2020

Целта на проекта е осигуряване устойчив и динамичен градски център с подобрено качество на живот и нова социална среда чрез нови зелени и пространствени решения и физическо обновяване на централната градска част.
Реконструкцията на пешеходната зона отчита историческото развитие на града, настоящото състояние и прогнозите за бъдещото развитие. Търсени са възможности  за отдих и социални контакти на населението, чрез запазване, адаптация и развитие на съществущата зелена система и изграждане на принципно нови пространства със средствата на архитектурата, ландшафтния дизайн и ситнеза на изкуствата.
 

Проекта - Проектиране на обществени, промишлени и жилищни сгради

Да обсъдим Вашия архитектурен проект?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Офис Плевен   Офис София
  За нас

УСЛУГИ

Обществени сгради

Жилищни сгради

Промишлени сгради

Интериори

Градски дизайн

КОНТАКТИ

+359 887 387 163