когато Архитектурата вълнува...

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ, ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

Конкурс за паметник
ЕМИЛ ДИМИТРОВ

Ситуиран на пешеходната зона в град Плевен

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за ПАМЕТНИК на ЕМИЛ ДИМИТРОВ 

В центъра на Плевен
Като част от екипа на скулптура Константин Симеонов – КОСТИКА 
Възложител – Община Плевен
Конкурс - май 2017 г
Реализация – май 2018 г  

Проекта - Проектиране на обществени, промишлени и жилищни сгради

Да обсъдим Вашия архитектурен проект?
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС!

Офис Плевен   Офис София
  За нас

УСЛУГИ

Обществени сгради

Жилищни сгради

Промишлени сгради

Интериори

Градски дизайн

КОНТАКТИ

+359 887 387 163